Basin Aciklamalari
kategori

İşçi sınıfının, kadın ve gençlik hareketlerinin, her türlü ezilen sınıf ve toplum kategorisinin sorunları ve bu sorunlarının çözümünde yürüttükleri mücadele,...

Yazının Devamı

Medya ve basın özgürlüğünün güvence altına alınması demokratikleşmenin ve genel olarak toplumsal ilerlemenin ön koşullarından birisidir. Yeni iletişim...

Yazının Devamı

TAREM, Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısını anlamaya yarayacak, içinde bulunulan dönemin özelliklerini ortaya çıkaracak alan araştırmaları...

Yazının Devamı

TAREM, çalışma yürüttüğü alanlarda sendikalar ve işçilerin yanı sıra toplumsal muhalefetin farklı dinamiklerinin ihtiyaçlarına göre eğitim programları...

Yazının Devamı

TAREM kuruluşunun ilk anlarından itibaren “Kadın ve toplumsal cinsiyet” çalışmalarına özel bir ağırlık vermiştir. Bu alandaki çalışmaların amacı...

Yazının Devamı

GENÇLİK ÇALIŞMALARI

TAREM, kuruluşuna yön veren amaçlara bağlı olarak işçi sınıfının genç kuşaklarının ve genç aydın kuşaklarının mücadelesine stratejik bir...

Yazının Devamı

TARİH TOPLUM SİYASET

TAREM kurulduğu ilk andan itibaren Türkiye’nin temel politik, iktisadi, sosyal, kültürel, toplumsal sorunlarını ele alan...

Yazının Devamı